Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z. s.
Státní zdravotní ústav, Praha
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Veterinární univerzita Brno
Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny


XV. KONFERENCE DDD
Přívorovy dny

vědecká a odborná konference s mezinárodní účastípodebrady foto


podebrady logo


Kongresové centrum
Lázeňská Kolonáda
Poděbrady

13. – 15. května 2024

číslo akce 22404

01
02
03
04
05


Konference DDD je pravidelně pořádána jednou za dva roky a je nepochybně nejvýznamnější odbornou událostí v České republice, která se komplexně zaměřuje na problematiku dezinfekce, dezinsekce, deratizace (DDD) a sterilizace ve všech sférách, kde jsou tyto obory uplatňovány (ochrana veřejného zdraví, komunální a veterinární hygiena, zemědělské a potravinářské provozy, ochrana majetku). Jako jediná odborná akce tohoto zaměření je výjimečná i tím, že vytváří neformální prostor pro setkání pracovníků vědeckovýzkumné sféry, hygienické a veterinární služby, zdravotních ústavů, výrobců a distributorů pro DDD a doplňkové služby s pracovníky vykonávajícími tyto práce v terénu.

Cílem konference je zveřejnění souhrnných poznatků a novinek z oborů DDD a sterilizace za uplynulé roky a zároveň nastínění vývojových trendů v těchto oblastech.

Letošní Přívorovy dny budou mimořádně atraktivní nejen pro odbornou komunitu, ale i pro výkonné pracovníky DDD. Přinesou zcela nové informace o účincích dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků a o možnostech jejich využití v praxi, o bezpečnosti potravin, ochraně skladů a komodit před skladištním hmyzem, roztoči a hlodavci, fumigaci strukturální a komodit, integrovaném systému ochrany proti vysoce nebezpečným nákazám a o mnoha dalších tématech týkajících se DDD.