Kvalifikace pro výkon  DDD

 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví s účinností od 1. ledna 2001 stanoví odbornou způsobilost fyzických osob provádějících speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, a to ve třech kvalifikačních úrovních:
 

 1. Speciální ochranná DDD v komunální sféře a v potravinářských nebo zemědělských provozech, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech.Tuto činnost může provádět pouze osoba, která:
 1. dovršila 18 let
 2. absolvovala základní kurs podle § 58 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném zvláštním právním předpisem
 3. podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má platné osvědčení o odborné způsobilosti
   

 

 1. Dohled a řízení speciální ochranné DDD v potravinářských nebo zemědělských provozech může provádět pouze osoba, která:
 1. absolvovala speciální mistrovský kurs podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném zvláštním právním předpisem
 2. úspěšně složila zkoušku před komisí a má platné osvědčení o odborné způsobilosti
   

 

 1. Speciální ochrannou DDD za použití nebezpečných chemických látkek a chemických směsí klasifikovaných jako toxické a vysoce toxické může provádět pouze osoba, která:
 1. dovršila věk 18 let
 2. absolvovala kurs pro práci s těmito látkami a směsmi podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném zvláštním právním předpisem
 3. úspěšně se podrobila zkoušce před komisí a má platné osvědčení o odborné způsobilosti


Řídit a dohlížet na výkon speciální ochranné DDD, při které se používají látky nebo směsi uvedené v odstavci 3 může pouze fyzická osoba, která má kvalifikaci podle §58 odst. 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění.