Obsah časopisu DDD 1/2024


ŽIVOTNÍ JUBILEUM

 • doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.
 • Ing. Pavla Davidová


KALENDÁŘ AKCÍ, KURZŮ, SEMINÁŘŮ A KONFERENCÍ

ORGANIZAČNÍ ZPRÁVY

 • Zápisy ze schůzí výboru Sdružení DDD a redakční rady
 • Dny DDD a Valná hromada 2024
 • Zpráva o činnosti Sdružení v roce 2023
 • Časopis DDD v roce 2023
 • Zpráva o činnosti CEPA v roce 2023
 • Zpráva revizora účtu a výsledky hospodaření v roce 2023
 • Zaměření činnosti Sdružení DDD pro rok 2024
 • Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024
 • Compliance program Sdružení DDD
 • Úprava Stanov a Etického kodexu Sdružení
 • Výsledky hospodaření Sdružení DDD v roce 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
 • Usnesení Valné hromady Sdružení pracovníků DDD


ODBORNÁ ČÁST – OPONOVANÉ ČLÁNKY

 • Správná zoohygienická praxe v chovech dojnic
  MVDr. Macháček Miroslav, Ph.D.


ODBORNÁ ČÁST – NEOPONOVANÉ ČLÁNKY

 • Mohou mít škůdci urologické potíže? ... aneb osmoregulace brouků jako cíl pro vývoj nového insekticidu
  Mgr. TomÁŠ Vendl, Ph.D.


ČETLI JSME

Celé číslo časopisu v tištěné podobě pouze pro členy Sdružení DDD

Featured

Obsah časopisu DDD 2/2024


KALENDÁŘ AKCÍ, KURZŮ, SEMINÁŘŮ A KONFERENCÍ


ORGANIZAČNÍ ZPRÁVY

 • Zápisy ze schůzí výboru Sdružení DDD
 • Zpráva o XV. konference DDD 2024 – Přívorovy dny
  Ing. Pavla Davidová
  MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.
  Mgr. Zdeňka Leipnerová Galková
  doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc.


ODBORNÁ ČÁST – OPONOVANÉ ČLÁNKY

 • Hrozí psům nebezpečí při pozření antikoagulační nástrahy: případové studie z praxe
  MVDr. Šárka Vlková
  MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D.


ODBORNÁ ČÁST – NEOPONOVANÉ ČLÁNKY

 • Sklady komodit a jejich sanitace z hlediska významu kontroly hlodavců
  doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

 • Problém se štěnicemi, švábovitým hmyzem a dalšími ektoparazity – aktuální problém moderní společnosti – epidemiologická rizika
  RNDr. Dušana Kafková
  Mgr. Oldřich Vondráček
  Pavel Soukup
  K. Kubeš

 • Goliath® Gel New: evoluce úspěchu
  Ing. Marek Světlík, Ph.D.


ČETLI JSME

Celé číslo časopisu v tištěné podobě pouze pro členy Sdružení DDD