Obsah časopisu DDD 1/2024


ŽIVOTNÍ JUBILEUM

 • doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.
 • Ing. Pavla Davidová


KALENDÁŘ AKCÍ, KURZŮ, SEMINÁŘŮ A KONFERENCÍ

ORGANIZAČNÍ ZPRÁVY

 • Zápisy ze schůzí výboru Sdružení DDD a redakční rady
 • Dny DDD a Valná hromada 2024
 • Zpráva o činnosti Sdružení v roce 2023
 • Časopis DDD v roce 2023
 • Zpráva o činnosti CEPA v roce 2023
 • Zpráva revizora účtu a výsledky hospodaření v roce 2023
 • Zaměření činnosti Sdružení DDD pro rok 2024
 • Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024
 • Compliance program Sdružení DDD
 • Úprava Stanov a Etického kodexu Sdružení
 • Výsledky hospodaření Sdružení DDD v roce 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
 • Usnesení Valné hromady Sdružení pracovníků DDD


ODBORNÁ ČÁST – OPONOVANÉ ČLÁNKY

 • Správná zoohygienická praxe v chovech dojnic
  MVDr. Macháček Miroslav, Ph.D.


ODBORNÁ ČÁST – NEOPONOVANÉ ČLÁNKY

 • Mohou mít škůdci urologické potíže? ... aneb osmoregulace brouků jako cíl pro vývoj nového insekticidu
  Mgr. TomÁŠ Vendl, Ph.D.


ČETLI JSME

Celé číslo časopisu v tištěné podobě pouze pro členy Sdružení DDD