Confederation of European Pest Management Associations (CEPA)


je evropská profesní organizace se sídlem v Bruselu sdružující evropské asociace a subjekty zabývající se službami speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce, deratizace a výrobou biocidních přípravků. Sdružení DDD se stalo jejím řádným členem již v roce 1993. Členy CEPA je v současné době 25 národních evropských sdružení DDD a přední mezinárodní výrobci a společnosti z oboru. V čele CEPA je prezident – Bertrand Montmoreau.

CEPA se aktivně podílí na činnosti Evropské komise – úzkou spolupráci má s jejími výbory pro životní prostředí, chemický průmysl a standardizaci (tvorba evropských standardů služeb). Zaměřuje se také na uplatňování vědeckých poznatků studie Světové zdravotnické organizace WHO „Význam škodlivých živočichů ve městech pro veřejné zdraví“ do praxe. Závěry z této studie jsou aplikovány v evropských státech při jednání s vládními institucemi na národní i mezinárodní úrovni.

CEPA pořádá vědecké konference, odborné výstavy, připravuje jednotný evropský výukový program. Ve spolupráci s Evropskou komisí byl vypracován edukační program, který má harmonizovat kvalifikaci v EU. Podle těchto osnov je vedena výuka v ČR.

Informace o činnosti CEPA najdete na jejich webových stránkách http://www.cepa-europe.org.