Seznam odborných firem

PLACENÁ REKLAMA

Sdružení pracovníků dezinfekce,
dezinsekce, deratizace České republiky, z. s. 

Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1

tel.: 221 082 335
tel.: 221 082 389

IČ: 02453134
DIČ: CZ0245313

Ing. Pavla Davidová
tajemnice

e-mail: davidova@csvts.cz