ODBORNÉ KURSY DDD

Obsah a rozsah kurzů je dán vyhláškou č. 490/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Absolvováním kurzů získají účastníci znalosti potřebné k úspěšnému složení zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Osvědčení o odborné způsobilosti s celostátní platností je rovněž jednou z podmínek pro získání živnostenského oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., příloha č. 2, ve znění pozdějších předpisů
 

ODBORNÝ KURZ
podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Celkový rozsah kurzu je 100 hodin, z toho 82 hodin teoretické výuky a 18 hodin praxe.

Obsah kurzu:

 • Úkoly speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci
 • Základy epidemiologie a mikrobiologie
 • Právní předpisy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 • Toxikologie - vlastnosti látek a přípravků, používaných v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 • Zásady první pomoci
 • Dezinfekce
 • Dezinsekce a entomologie
 • Deratizace a hlodavci a další obratlovci
 • Způsoby komunikace s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu
 • Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu
 • Zhodnocení kurzu, organizace zkoušek

 

SPECIÁLNÍ MISTROVSKÝ KURZ
podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Kurz zahrnuje celkem 102 hodin, z toho 91 hodin teoretické přípravy a 11 hodin praxe.

Obsah kurzu:

 • Úkoly vedoucích pracovníků při provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci
 • Rozšířené základy epidemiologie a mikrobiologie
 • Právní předpisy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 • Způsoby bezpečného používání přípravků speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • Zásady první pomoci
   
 • Dezinfekce, způsoby kontroly provádění zásahů a účinnosti
 • Dezinsekce, entomologie, způsoby kontroly prováděných zásahů a účinnosti
 • Hlodavci a další obratlovci, deratizace, způsoby kontroly prováděných zásahů účinnosti
 • Dokumentace, způsoby komunikace a spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu
 • Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu
 • Zhodnocení kurzu, organizace zkoušek

 

Podmínky pro přijetí do kurzu:

 • absolvování základního kurzu podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • pět let praxe ve speciální ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

 

KURZ PRO PRÁCI S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A CHEMICKÝMI SMĚSMI
podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Kurz má celkem 99 hodin, z toho 83 hodin teoretické a 16 hodin praktické výuky.

Obsah kurzu:

 • Účel a specifikace používání toxických a vysoce toxických přípravků ve speciální ochranné   dezinfekci, dezinsekci a deratizace
 • Toxické přípravky pro dezinfekci a metody jejich použití
 • Toxické přípravky pro dezinsekci a metody jejich použití
 • Metody a způsoby použití plynných jedovatých přípravků v dezinsekci
 • Metody a způsoby použití inertních plynů jako řízených atmosfér v dezinfekci, dezinsekci a  deratizaci
 • Toxické přípravky v deratizaci, příprava nástrah
 • Zásady bezpečnosti práce a hygieny
 • První pomoc při otravách, poleptání a úrazech

 

Podmínka pro přijetí do kurzu:

 • absolvování základního kurzu podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

Pořádání kurzů pravidelně zajišťují regionální pracoviště ÚKZUZ. Bližší informace získáte na níže uvedeném odkazu:

https://agronavigator.cz/vzdelavani/kurz-pro-ziskani-odborne-zpusobilosti-pro-nakladani-s-pripravky-pouzivani-pripravku-na

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.