Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z. s.
Státní zdravotní ústav, Praha
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Veterinární univerzita Brno
Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny


XV. KONFERENCE DDD
Přívorovy dny

vědecká a odborná konference s mezinárodní účastí
podebrady foto


podebrady logo


Kongresové centrum
Lázeňská Kolonáda
Poděbrady

13. – 15. května 2024

číslo akce 22404

01
02
03
04
05


Konference DDD je pravidelně pořádána jednou za dva roky a je nepochybně nejvýznamnější odbornou událostí v České republice, která se komplexně zaměřuje na problematiku dezinfekce, dezinsekce, deratizace (DDD) a sterilizace ve všech sférách, kde jsou tyto obory uplatňovány (ochrana veřejného zdraví, komunální a veterinární hygiena, zemědělské a potravinářské provozy, ochrana majetku). Jako jediná odborná akce tohoto zaměření je výjimečná i tím, že vytváří neformální prostor pro setkání pracovníků vědeckovýzkumné sféry, hygienické a veterinární služby, zdravotních ústavů, výrobců a distributorů pro DDD a doplňkové služby s pracovníky vykonávajícími tyto práce v terénu.

Cílem konference je zveřejnění souhrnných poznatků a novinek z oborů DDD a sterilizace za uplynulé roky a zároveň nastínění vývojových trendů v těchto oblastech.

Letošní Přívorovy dny budou mimořádně atraktivní nejen pro odbornou komunitu, ale i pro výkonné pracovníky DDD. Přinesou zcela nové informace o účincích dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků a o možnostech jejich využití v praxi, o bezpečnosti potravin, ochraně skladů a komodit před skladištním hmyzem, roztoči a hlodavci, fumigaci strukturální a komodit, integrovaném systému ochrany proti vysoce nebezpečným nákazám a o mnoha dalších tématech týkajících se DDD.


DOPROVODNÝ PROGRAM
Součástí konference bude produktová výstava, na které budou mít účastníci možnost diskutovat s výrobci, dovozci a distributory na jejich výstavních stáncích o detailech způsobu aplikace přípravků a jejich cenových relacích.
Zpestřením programu konference bude exkurze na zámek Loučeň, návštěva poděbradské hydroelektrárny (národní kulturní památka), nebo tradiční plavba po Labi lodí Blanice.

SPOLEČENSKÁ ČÁST
Konference bude mít i svou část společenskou – neformální setkání účastníků, besedu a slavnostní večer s rautem.

POTVRZENÍ O ÚČASTI
Účastníci konference obdrží na vyžádání potvrzení o účasti.

PŘEDNÁŠKY
Trvání příspěvku nesmí přesáhnout 15 minut.

REALIZAČNÍ TÝM
MUDr. Věra Melicherčíková, CSc., SZÚ, Praha - předsedkyně
doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha – místopředseda
Ing. Pavla Davidová – organizační garant
Ing. Terezie Arnoldová, Ph.D., SZÚ, Praha
prof. MVDr. Alica Kočišová, Ph.D., UVLF v Košiciach
MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D., Veterinární univerzita Brno
RNDr. Libor Mazánek, Ph.D., KHS Olomouckého kraje
Ing. Jan Urban, Ph.D., SZÚ, Praha

ČASOVÝ ROZVRH

Pondělí 13. května 2024

13.00 – 18.00 Registrace účastníků, instalace výstavy
14.00 Slavnostní zahájení konference
14.30 – 16.00 Odborný program, přednášky
16.00 – 16.30 Přestávka, coffee break
16.30 – 18.00 Odborný program, přednášky
20.00 Setkání účastníků, beseda s promítáním

 

Úterý 14. května 2024

9.00 – 11.00 Odborný program, přednášky
11.00 – 11.30 Přestávka, coffee break
11.30 – 13.00 Odborný program, přednášky
14.00 – 17.00 Doprovodný program
20.00 Raut a společenský večer

 
Středa 15. května 2024

9.00 – 10.30 Odborný program, přednášky
10.30 – 11.00 Přestávka, coffee break
11.00 - 12.30 Odborný program, přednášky
12.30 Závěr, ukončení konference

  

ODBORNÝ PROGRAM

Pondělí 13. května 2024

Úvodní slovo 14.00
MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.
předsedkyně realizačního týmu

Slavnostní zahájení
MUDr. Barbora Macková
ředitelka Státního zdravotního ústavu, Praha

100 let MUDr. Miroslava Přívory, CSc.
Ing. Pavla Davidová
tajemnice Sdružení DDD


Odborné přednášky 14.30 – 18.00
Moderují: MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.
                Ing. Jan Urban, Ph.D.

 1. UFI kódy na obalech biocidů
  Ing. Jiří Polis, Ph.D.
 2. Změny v pokynech ECHA pro hodnocení účinnosti biocidních přípravků
  Ing. Roman Švejstil, Ph.D.
 3. Invazivní škůdci v rostlinolékařství
  Ing. Karel Hradil, Ph.D.
 4. Úklid a DDD – nové technologie s ohledem na reporting ESG
  Mgr. Irena Bartoňová Pálková
 5. Nové možnosti zvládání kalamitních stavů komárů s využitím geoinformačních technologií
  RNDr. Jan Brus, Ph.D., RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
 6. Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků
  Ing. Jan Urban, Ph.D.
 7. Kolonizace teplovodních systémů atypickými mykobakteriemi – epidemiologie, úskalí sanace
  Mgr. Vít Ulmann
 8. Používání biocidních přípravků k dezinfekci pískovišť
  Mgr. Martina Pečínková, Ph.D.
 9. Mikrobiologické vyšetřovací metody – minulost, současnost, budoucnost
  MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D.
 10. Rychlé detekční metody a jejich potenciál pro monitoring hygieny prostředí zvířat ve srovnání s plotnovými metodami
  MVDr. Michal Kaluža, Ph.D.
 11. Možnosti prevence vybraných virových, bakteriálních a parazitárních onemocnění u hospodářských zvířat
  Ing. Karel Tittl
 12. Možnosti a zásady provozování služeb péče o nohy
  Mgr. Jaroslav Fešar, MBA


Úterý 14. května 2024

Odborné přednášky 9.00 – 13.00
Moderují: prof. MVDr. Alica Kočišová, Ph.D.
                doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

 1. Kontrola účinnosti sterilizátorů v provozovnách péče o tělo
  MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.
 2. Intra Hydrocare – nová úroveň v hygieně vody
  Ing. Vojtěch Kabrhel
 3. Možnosti snížení spotřeby antibiotik u telat
  Ing. Gabriela Malá, Ph.D., doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.
 4. Postup likvidace ohniska HPAI
  MVDr. Petr Kučínský, CSc., MVDr. Hynek Siksta
 5. Terminologie v ochraně před škůdci
  doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Mgr. Tomáš Vendl, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D.
 6. Nové ekologicky šetrné insekticidy cílené na hormonální systém hmyzu
  prof. RNDr. Marek Jindra, CSc., Mgr. Matěj Miláček, Mgr. David Sedlák, Ph.D.
 7. Šíření štěnic, švábovitých a nárůst počtu onemocnění svrabem – aktuální problém moderní společnosti – epidemiologická rizika
  RNDr. Dušana Kafková, Mgr. Oldřich Vondráček, Pavel Soukup, Jiří Tomaščík
 8. Účinek přípravků s účinnou látkou Geraniol na štěnici domácí
  RNDr. Libor Mazánek, Ph.D., Bc. Miloš Kenša
 9. Insekticidní účinky esenciálních olejů proti skladištním škůdcům
  Mgr. Tomáš Vendl, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D., doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.
 10. Repelenty proti komárům a klíšťatům: pomáhají a chrání?
  Ing. Martin Kulma, Ph.D., Mgr. Zdeňka Leipnerová Galková, Ing. Terezie Arnoldová, Ph.D., Kateřina Imrichová
 11. Nový celoroční program řízení vektorů s larvicidními pastmi jako důležitým prvkem integrované strategie řízení vektorů
  MUDr. David Liszka
 12. Dermatitídy ľudí a zvierat po poštípaní hmyzom a možnosti akútneho ošetrenia
  prof. MVDr. Alica Kočišová, Ph.D.


Středa 15. května 2024 

Odborné přednášky 9.00 – 12.30
Moderují: RNDr. Libor Mazánek, Ph.D.
                 Ing. Terezie Arnoldová, Ph.D.

 1. Světlené lapače k analýze spektra hmyzu s důrazem na kožojedovité brouky v potravinářských provozech
  Mgr. Tomáš Vendl, Ph.D., Mgr. Jakub. Kadlec, Ing. Radek Aulický, Ph.D., doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.
 2. Současnost a budoucnost UVA lapačů hmyzu
  Bc. Matěj Kollárik
 3. Samotářská včela zednice rezavá (Osmia bicornis) konflikt ochranné DDD a ochrany opylovačů
  RNDr. Libor Mazánek, Ph.D., Ing. Terezie Arnoldová, Ph.D.
 4. Rezistence štěnic: boj o matrace a naději
  Mgr. Zdeňka Leipnerová Galková, Ing. Terezie Arnoldová, Ph.D., Ing. Martin Kulma, Ph.D., Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D., Kateřina Imrichová
 5. Výskyt rezistence k fumigantům a postřikům u skladištních škůdců v EU
  Ing. Radek Aulický, Ph.D., Ing. Barbora Frýdová, Mgr. Tomáš Vendl, Ph.D., doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.
 6. Prevence šíření antimikrobiální rezistence v chovech hospodářských zvířat
  doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., Ing. Gabriela Malá, Ph.D.
 7. Mapování rezistence k antikoagulantním rodenticidům u myši domácí (Mus musculus) v zemědělských a potravinářských provozech ČR
  RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D., Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D., doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.
 8. Regulace populací hraboše polního pomocí ruční aplikace rodenticidů do nor
  Ing. Radek Aulický, Ph.D., RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D., Jindřich Sobotka, Ing. Jiří Vinš, Hana Vokřálová, doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.
 9. Monitoring v deratizaci – metody a nástroje
  Ing. Terezie Arnoldová, Ph.D.
 10. Hrozí psům nebezpečí při pozření antikoagulační nástrahy?
  MVDr. Šárka Vlková
 11. Může znalost potravního chování hlodavců ovlivnit používání některých formulací deratizačních přípravků?
  doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc., RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D., RNDr. Marian Rybář, Ing. Radek Aulický, Ph.D., RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D., doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

 

PRODUKTOVÁ VÝSTAVA
Po dobu konání konference budou produkty pro služby DDD prezentovat zástupci firem ADDICOO, BASF, BIOVETA, ELKILL, KREJSA, MAXIDINA, TEKRO.


SPOLEČENSKÉ AKCE


Pondělí 13. května 2024 
Beseda 20.00 - 21.00
Poznatky a zkušenosti ze zahraničních cestdoc.
Ing. Václav Stejskal, Ph.D.


Úterý 14. května 2024 

Doprovodný program 14.00 – 17.00

 • Exkurze na zámek Loučeň
 • Návštěva hydroelektrárny v Poděbradech
 • Plavba lodí Blanice po Labi

Společenský večer s rautem 20.00 – 24.00


ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Datum a místo konání

13. – 15. května 2024
Kongresové centrum Lázeňská Kolonáda
Náměstí T. G. Masaryka 433/II, 290 33 Poděbrady

Ubytování

Ubytování pro účastníky konference se slevou je zajištěno v těchto hotelích:

 • Hotel Zimní lázně***, Hakenova 464/2, Poděbrady
  Cena za jednolůžkový pokoj 1 900 Kč/noc/ snídaně

 • Hotel Bellevue – Tlapák****, nám. T. G. Masaryka 654/III, Poděbrad
  Cena za jednolůžkový pokoj 2 100 Kč/noc/ snídaně

 • Hotel Libenský****, nám. T. G. Masaryka 437/2, Poděbrady
  Cena za jednolůžkový pokoj 2 600 Kč/noc/ snídaně

 • Hotel Chariclea****, Libušina, Poděbrady
  Cena za jednolůžkový pokoj 2 600 Kč/noc/ snídaně

 • Hotel Libuše***, Na Valech 22, Poděbrady
  Cena za jednolůžkový pokoj 1 300 Kč/noc/ snídaně

 • Hotel Zámeček****, Husova 232, Poděbrady
  Cena za jednolůžkový pokoj 1 800 Kč/noc/ snídaně

POZOR - rezervaci ubytování si zajišťují zájemci sami.
Sleva je garantována do 15. 4. 2024.

POSTUP REZERVACE:
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: +420 325 606 508
heslo: DDD24

Ubytování hradí účastníci hotově v recepci ubytovacího zařízení.

Po uzávěrce rezervace (15. 4. 2024) si zájemci zajistí ubytování individuálně.

Stravování

v průběhu akce pořadatel nezajišťuje, je možné se stravovat individuálně v restauracích hotelů Chariclea a Tlapák (naproti Kongresovému centru). Cena jednoho jídla podávaného bufetovou formou je 330 Kč.

Konferenční poplatek

zahrnuje účastnický poplatek (veškeré náklady spojené s přípravou a realizací akce),
sborník abstraktů a 21 % DPH.
(Nezahrnuje raut, doprovodný program a, ubytování.)

 • pro členy Sdružení DDD 3 000 Kč /osoba
 • pro ostatní 3 600 Kč /osoba

Raut a společenský večer 14. 5. 2024
(částečně sponzorovaný Sdružením DDD)
je zajištěn v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda 500 Kč/osoba


Doprovodný program

 • Exkurze na zámek Loučeň 390 Kč/osoba
 • Exkurze do hydroelektrárny v Poděbradech 150 Kč/osoba
 • Plavba lodí Blanice po Labi 200 Kč/osoba


Přihláška

Závaznou přihlášku vyplňte on-line na našich webových stránkách www.sdruzeni.dddinfo.cz, odkaz XV. konference DDD.
Nemáte-li přístup k internetu, použijte přiloženou přihlášku.
Termín odeslání: do 26. dubna 2024


Úhrada konferenčního poplatku

Konferenční poplatek plus další Vámi objednané služby uvedené v závazné přihlášce uhraďte laskavě na účet Sdružení DDD, č. 115-1507000207/0100, variabilní symbol 22404, IBAN: CZ1101000001151507000207, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX,
IČ: 02453134, DIČ: CZ02453134


Upozornění

Změna programu vyhrazena.
Odesláním závazné přihlášky účastník potvrzuje souhlas s podmínkami stanovenými pořadatelem.
Sdružení DDD je správcem osobních údajů z důvodů oprávněného zájmu spolku.


SEKRETARIÁT KONFERENCE

Sdružení DDD, z. s.
Ing. Pavla Davidová, Monika Houdová
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Tel. 221 082 335, mobil 602 664 007
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.