PŘIHLÁŠKA DO SDRUŽENÍ DDD
právnická osoba
OSVČ
zaměstnanec státní nebo neziskové organizace