ETICKÝ KODEX



1. Všeobecná pravidla

 1. Členové Sdružení se řídí stanovami Sdružení.
 2. Členové Sdružení dodržují při výkonu svého povolání veškeré zákony a nařízení související s předmětem jejich činnosti.
 3. Členové Sdružení provádějí veškeré práce a činnosti související s DDD na vysoké odborné úrovni.


2. Vztahy mezi členy Sdružení

 1. Členové Sdružení vzájemně dodržují pravidla slušné soutěže.
 2. Členové Sdružení nesmí zneužívat obchodní jméno, ochrannou známku a firemní jméno jiného člena Sdružení a to i tehdy, pokud je člen nemá řádně zaregistrované.
 3. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓.
 4. Členové Sdružení dbají o dobré jméno Sdružení. Kritiku činnosti Sdružení uplatní prostřednictvím voleného orgánu, valné hromady, Zpravodaje DDD.
 5. Členové Sdružení nesmí vědomě slibovat nesplnitelné výsledky své práce.
 6. Poškozený člen Sdružení se obrací se svým případem k výboru Sdružení.


3. Povinnosti člena

 

 1. Při výkonu svého povolání neohrožovat zdraví lidí, domácích, hospodářských a volně žijících živočichů a životní prostředí.
 2. Dbát na zlepšování pověsti živnosti a dodržování dohodnutých či stanovených závazků a garancí.
 3. Informace získané prostřednitvím Sdružení jsou majetkem Sdružení a jsou určeny pro použití jeho členy.
 4. Dodržovat závazky ke Sdružení DDD a respektovat jeho metodická a odborná doporučení.
 5. Zajišťovat, aby jeho zaměstnanci byli seznámeni a dodržovali Etický kodex.


4. Požadavky na kvalifikaci

 1. Všichni členové Sdružení jsou osobně odpovědni za splnění kvalifikačních požadavků pro výkon živnosti, a to nejen u sebe, ale i u svých zaměstnanců.
 2. Členové Sdružení dbají na neustálé zvyšování svých znalostí a odborných schopností.
 3. Členové Sdružení se zavazují, že nebudou zaměstnávat nekvalifikované pracovníky pro práci, která kvalifikaci vyžaduje. Novým zaměstnancům jsou povinni umožnit získání předepsané kvalifikace v nejkratším možném termínu.


5. Smírčí orgán

Smírčí orgán, který dbá nad dodržováním Etického kodexu je výbor Sdružení. Nesouhlas s rozhodnutím výboru řeší pouze valná hromada.


6. Prokázané hrubé nebo opakované porušování Etického kodexu může být důvodem k vyloučení člena ze Sdružení DDD.

Přihlášení

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Ostatní akce

Žádné události

Hledej

WEC 2023

wec logo

Jsme členy

Počet návštěvníků

0352169