Nový předseda CEPA

 

Dne 14. 6. 2017 generální shromáždění CEPA zvolilo nového předsedu - Henryho  Motta, který  předsednictví přijal a poděkoval  Bertrandovi Montmoreauovi, minulému předsedovi a členovi CEPA, za jeho práci za poslední čtyři roky.